Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

 

 

 

 

  

 

 
  Vignette: Yngve Svalander
  

 

 

Ekeloifiana

Ämnesord

Verk av Ekelöf

       Tidningar och tidskrifter

                Bidra i andras verk

Verk med Ekelöf

Verk om Ekelöf

 

 

 

 

 

Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

Bidra i andras verk

Dikter;  EssäFörord

DIKTER

Johannes

      (1944). Svenska Skriftställare Förbundets Jubileumsskrift 1944, Stockholm, s. 27

Man ser just i kväll...

      (1945). Vännernas bok. [Ragnar Holmström] Förlagshuset Norden, Malmö, s. 319, 321

Har du hört ångestfågeln...

      (1951). Verser och vetande. En vänbok till Hans Ruin. Malmö, s. 60

Den inre rösten ...

      (1957). Dagens dikt. Ny samling. Sammanställd av Pontus Bohman. Radiotjänst,

      Stockholm, s. 3; 1958

Brev från Gunnar Ekelöf. - Lågan (Bruten var världen ...)

      (1959). Säg det med böcker. Svenska Bokhandelsmedhjälpareföreningen. Jul-och

      nytårshälsning från Almqvist & Wiksell/Gebers förlag [Stockholm], s. 26

Odyssevs återkomst - Sorgset är livet...

      (1974). Illustration: Bertil Lundberg. Cavefors, Staffanstorp

De ilandflutna

      (1995). Röster i Bohuslän. En antologi av Ann Smith, En bok för alla, Stockholm,

       s. 139

ESSÄ

Landskapet bakom Edith Södergrans dikt. Hård höst.

      Debatt och värdering. Till Hagar Olsson 16.9. 1943. red. Lagercrantz m.fl.

      Stockholm, s. 71-80

Självsyn

      J. Edfelt och O. Lagercrantz (1947). Poeter om poesi. Stockholm, s. 101-121

Min bästa dikt [Jag tror...]

      (1949). Min bästa dikt vald av femtio svenska författare, Stockholm, s. 172

6 onklar

      (1949). Vi berättar. 38 moderna svenska noveller samlade av Birger Lundberg,

      Stockholm, s. [45]-152

Diktaren om dikten [Osynlig närvaro - från morgon till kväll]

      K. Treffenberg (1952). Diktaren om dikten. s. 33-36

Brevkort till BLM

      (1956). Georgianska studier. Till Georg Svensson den 11 oktober 1954 från hans

       vänner, Stockholm, s. 32 

Kära Johan!

      (1954). En bok till Johannes Edfelt. Stockholm, s. 110-112

Anteckningar till "En Mölna-elegi"

      (1956). En bok om Gunnar Ekelöf. FiB:s lyrikklubbs bibliotek nr. 27, Stockholm, s. 69

Brevkort

      (1956). Diktonius. En bok på 60-årsdagen den 20 januari 1956. Red. av S. Carlson,

       Jörn Donner, Artur Lundkvist, Stockholm, s. 93-95

I en fransk småstad

      Anders Frostensson (1956). Resans tjusning. Tretton författare om resandets konst,  

      Stockholm, s. 133-139

Varför jag läser lyrik

      (1957). God lyrik från Bonniers. [Reklambroschyr] Bonniers, Stockholm

Jag väljer "Ingenting" av Edith Södergran, etc

      Lars Forssell (1957). En dikt dröjer kvar. Ett poesiurval av trettiofyra författare.

      Stockholm, s. 49-51

Vincent orimlig karl (Vincent, orimlig karl ...)

      (1957). Vincent van Gogh. (Nationalmusei utställningskataloger, 242) Stockholm, s. 10

Från västkusten

      (1995). Röster i Bohuslän. En antologi av Ann Smith, En bok för alla, Stockholm,

       s. 140-146

FÖRORD

[Delacroix]

      Nyman, Thure (1949). Delacroix. Romantikens målare. Stockholm, s. 9-12

Företal [Katalogförord]

      (1951). Tio år i Trosa.  Utställning av Reinhold Ljunggrens. [s. 1]

Efterskrift.

      Fredrik Cederborgh: Ottar Trallings Lefnads-Målning, Bokvännens Bibliotek, 14,

      Stockholm, ss. 217-22

Förord

      Åke Hodell (1953). Flyende pilot. Dikter. Stockholm, s. 7

Noter

      Erik Johan Stagnelius (1954). Dikter. I urval av Gunnar Ekelöf. FiB:s lyrikklubb,

      Stockholm, s. 7-12, 74-77

Inledning.

       Knut Jaensson: Sanning och särprägel. Ett urval essayer. Aldus/Bonnier, s. 5-7

 

 

mm. under konstruktion